โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

0
14

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567
นายอาดิล หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าส่วน ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28- 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ได้พบปะผู้นำท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน โดยมีชุดสันติสุข405, ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 441และผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการนี้
ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
———————-
ข้อมูลข่าว/ภาพ
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
#เทศบาลตำบลบาเจาะ #จังหวัดนราธิวาส