11

22

44

55

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายอาดิล หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 100 ปีนางมือแย ดาแม ณ ชุมชนประปา

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายลุตฟี  หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  เพื่อชี้แจงและแจ้งข้อราชการๆต่าง พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานแต่ละฝ่ายของเทศบาลตำบลบาเจาะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง ในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นระบบ พร้อมกันนี้นายกเทศบาลตำบลบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบาเจาะ...

นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม To Be No.1 MINI-FUN RUN BACHO 2023 👉🏻 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบาเจาะ และใช้ในการจัดกิจกรรมของชมรม to be number one เทศบาลตำบลบาเจาะ กำหนดจัดงาน 👇👇👇 👉🏻📌วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566...

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2565 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานการรับของขวัญ...

นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลบาเจาะ “ไม่ทนต่อการทุจริต”

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 5b1f8f

https://itas.nacc.go.th/go/iit/jg47o1

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มีนาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

66

33

facebook-150x150

facebook-150x150

nlcc

ร้องเรียน ร้องทุกข์