ลงพื้นที่เดินสายไฟฟ้าสาธารณะ ถ.หลัง รร.บาเจาะ

0
21
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
กองช่าง เทศบาลตำบลบาเจาะ
ลงพื้นที่เดินสายไฟฟ้าสาธารณะ ถ.หลัง รร.บาเจาะ
———————-
ข้อมูลข่าว/ภาพ
กองช่าง
เทศบาลตำบลบาเจาะ