เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2565

0
35

วันที่ 14 มีนาคม 2565

นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2565 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ณ ชมดาวรีสอร์ต อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีแกนนำสุขภาพ อสม. คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรม

————
ข้อมูลข่าว/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบาเจาะ