เทศบาลตำบลบาเจาะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วม

0
27

วันนี้ 18ธันวาคม 2565
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบาเจาะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วม