ลงพื้นที่ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ ถ.ปาโจ-บาดง ถึง มัสยิดยือเล

0
60
วันที่ 17 ตุลาคม 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้ลงพื้นที่ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ ถ.ปาโจ-บาดง ถึง มัสยิดยือเลาะปาโจ