ลงพื้นที่ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ ถ.โตะแย

0
20
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้ลงพื้นที่ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ ถ.โตะแย
———————-
ข้อมูลข่าว/ภาพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลบาเจาะ