ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพอิสลามศึกษาในโรงเรียนตาดีกา (I-NET)

0
68

วันที่ 20 มีนาคม 2565
นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพอิสลามศึกษาในโรงเรียนตาดีกา (I-NET) โดยให้กำลังใจนักเรียนตาดีกา และครูผู้คุมสอบ (เจ๊ะฆู) ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส