ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเปาเบาะเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อตรวจสอบประมาณการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย

0
70
วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ
สั่งการให้กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเปาเบาะเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อตรวจสอบประมาณการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย
———————-
ข้อมูลข่าว/ภาพ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำบลบาเจาะ