ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2564

0
50

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบาเจาะ ได้เชิญผู้นำศาสนา(อีหม่าม) ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน(เดือนถือศีลอด) และกิจกรรมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยหารือวาระต่างๆ เช่น การดูแลเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส การละหมาดตารอแวะห์ การละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนของมัสยิดต่างๆในชุมชน การจัดระเบียบจราจร การจัดระเบียบการขายของในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19