นายคัมภีร์ ดาแนแม ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

0
107

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
นายคัมภีร์ ดาแนแม ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในระหว่าง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส