ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะจัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(LPA)

0
110

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะจัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(LPA) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเจ้าหน้าที่ อปท.ในเขตอำเภอบาเจาะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ​ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ​ อำเภอบาเจาะ​ จังหวัดนราธิวาส