ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลบาเจาะ และร้านขายยาในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

0
9

วันที่ 11มกราคม 2564 เวลา15.00 น.

ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ และ นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ ร่วมต้อนรับ นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลบาเจาะ และร้านขายยาในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส