ตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุ๊ญ โรงเรียนปะลุกานากอ โรงเรียนบ้านดูกู โรงเรียนบือเจาะ และ โรงเรียนนำ้ตกปาโจ ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่ นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ และ นายคัมภีร์ แดแนแม ปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ

0
13

วันที่ 4/1/64 เวลา 10.30 น.
ตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุ๊ญ โรงเรียนปะลุกานากอ โรงเรียนบ้านดูกู โรงเรียนบือเจาะ และ โรงเรียนนำ้ตกปาโจ ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่ นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ และ นายคัมภีร์ แดแนแม ปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ