นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมต้อนรับข้าราชการคนใหม่มาดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลบาเจาะ

0
11

วันที่ 4/1/64 เวลา 10.30 น.
นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมต้อนรับข้าราชการคนใหม่มาดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลบาเจาะ นางสาวแวรอสนะห์ บาแม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และ นายอานนท์ บุญมาก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส