ประชาสัมพันธ์ ปิดป้ายประกาศขอความร่วมมือเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19) ณ หน้าที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ

0
11

วันที่ 4 มกราคม 2563
นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ มอบหมายให้นายอัณณัส ขุนกาเซ๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานจ้างรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ปิดป้ายประกาศขอความร่วมมือเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19) ณ หน้าที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ