การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0
15

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมะรอมือลี โล๊ะดิง ประธานสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ