เทศบาลตำบลบาเจาะร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพลังงานของตำบล

0
16

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลบาเจาะร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพลังงานของตำบล พร้อมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส