นายคัมภีร์ แดแนแม ปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ พนักงานป้องกันฯและกองช่าง ได้ออกช่วยตัดต้นมะพร้าวที่กำลังจะล้มทับสายไฟฟ้าบริเวณถนนอัตตอฮีรียะห์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา

0
17

วันที่ 19 ธันวาคม 2563
นายคัมภีร์ แดแนแม ปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ พนักงานป้องกันฯและกองช่าง ได้ออกช่วยตัดต้นมะพร้าวที่กำลังจะล้มทับสายไฟฟ้าบริเวณถนนอัตตอฮีรียะห์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา