นายคัมภีร์ แดแนแม ปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ และพนักงานป้องกันฯ ได้ออกช่วยเหลือชาวบ้าน ขุดลอกทางน้ำ เพื่อให้นำ้ไม่ท่วมขังและตัดต้นไม้ล้มขวางถนน

0
15

วันที่ 19 ธันวาคม 2563
นายคัมภีร์ แดแนแม ปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ และพนักงานป้องกันฯ ได้ออกช่วยเหลือชาวบ้าน ขุดลอกทางน้ำ เพื่อให้นำ้ไม่ท่วมขังและตัดต้นไม้ล้มขวางถนน