วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ได้เร่นตรวจสอบสถานะการณ์นำ้ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมแผนช่วนเหลือต่อไป

0
13

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เจ้าหน้าที่ได้เร่นตรวจสอบสถานะการณ์นำ้ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมแผนช่วนเหลือต่อไป