นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ได้สั่งการให้ข้าราชการและพนักงานจ้างชายร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า บริเวณตลาดนัดเป๊ะบุญ เกาะกลางถนน

0
18

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ได้สั่งการให้ข้าราชการและพนักงานจ้างชายร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า บริเวณตลาดนัดเป๊ะบุญ เกาะกลางถนน