นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ประชุมเตรียมความพร้อมอุทกภัย ร่วมกับ ปภ.จังหวัด

0
20