นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซม ลานจอดรถ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ

0
15

วันที่ 28 ตุลาคม 2563
นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซม ลานจอดรถ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ