กิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทางและลดขยะที่ปลายทาง

0
6

กิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทางและลดขยะที่ปลายทาง ขยะรีไซเคิลประเภทขวด กระดาษลัง และอื่น รวมๆแล้วเราขายได้ 675 กก.จ้า รายได้เรานำไปซื้อแพมเพิสแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขต ทต.บาเจาะเรา (ขยะแลกบุญ)ขอบคุณที่ช่วยกันบริจาค ได้บุญกันถ้วนหน้า เดี๋ยวเราจะลงภาพเวลาพาแพมเพิสไปแจกแก่ผู้ป่วยนะค่ะ