วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์กักกัน (Locol Quarantine) เทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ต้อนรับรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลยเซีย

0
27

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์กักกัน (Locol Quarantine) เทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ต้อนรับรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลยเซีย เพื่อสังเกตุอาการ จำนวน 13 คน เพื่อดูอาการจำนวน 14 วัน ซึ่งผลการคัดกรองทั้ง13 คน อยู่ในเก