พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณมัสยิดในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ

0
42