นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาแก่โรงเรียนตาดีกา ประจำปี 2562

0
40

เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2562 นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาแก่โรงเรียนตาดีกา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีโรงเรียนตาดีกาในเขตตำบลบาเจาะ มากกว่า 15 โรง เข้าร่วม

 

กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0001 กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0002 กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0003 กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0004 กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0005 กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0006 กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0007 กิจกรรมที่ 2_๑๙๐๔๐๙_0008

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้